ปีการศึกษา 2551 [คลิก]
ปีการศึกษา 2552 [คลิก]
ปีการศึกษา 2553 [คลิก]
ปีการศึกษา 2554 [คลิก]

ปีการศึกษา 2555 [คลิก]

ปีการศึกษา 2556 [คลิก]
ปีการศึกษา 2557 [คลิก]
ปีการศึกษา 2558 [คลิก]
ปีการศึกษา 2559 [คลิก]
ปีการศึกษา 2560 [คลิก]
ปีการศึกษา 2561 [คลิก]
 
 

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110