06-20 มกราคม 2563 นายวิทยา นนท์นภา ฝึกประสบการณ์ รอง ผอ.สพป. ที่ สพป.สระบุรี เขต 1
22-27 มกราคม 2563 นายวิทยา นนท์นภา พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สพป. ระยะที่ 3
04 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์สติดตั้งระบบน้ำสวน
05 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโครงการมหิงสาสายสืบ : กำจัดเหา
06 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมโครงการมหิงสาสายสืบ
07 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับบริการทันตสุขภาพ
08 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเตาบ่ารับมอบโครงการแบ่งฝันปันยิ้มฯ มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110