11 ม.ค.2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
21 มี.ค.2562 มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ดูสถานที่จัดทำโครงการแบ่งฝันปันรัก
05 เม.ย.2562 อาคารเรียนอนุบาล 2-3 ประสบวาตภัย
11 พ.ค.2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
30 พ.ค.2562 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
30 พ.ค.2562 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมในปีที่ผ่านมา [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110