30 ม.ค.2561 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่า
07 ก.พ.2561 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10-11 ก.พ.2561 นางสาวณัฎฐพัชร นามทัศน์ เป็นกรรมการตัดสินคณิตคิดเร็ว ระดับชาติ
09-12 ก.พ.2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ฯ ระดับชาติ
22 ก.พ.2561 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
09 มี.ค.2561 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มฯ 8
12-13 มี.ค.2561 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หาดบางแสน
 
กิจกรรมในปีที่ผ่านมา [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110