30 ม.ค.2561 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่า
12 ม.ค.2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
13-14 ม.ค.2561 ร่วมกิจกรรมลามิน่าสานฝันให้เด็กไทยได้เล่าเรียนที่ จ.อำนาจเจริญ
07 ก.พ.2561 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10-11 ก.พ.2561 นางสาวณัฎฐพัชร นามทัศน์ เป็นกรรมการตัดสินคณิตคิดเร็ว ระดับชาติ
09-12 ก.พ.2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ฯ ระดับชาติ
22 ก.พ.2561 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
09 มี.ค.2561 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มฯ 8
12-13 มี.ค.2561 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หาดบางแสน
14 มี.ค.2561 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามมอบอุปกรณ์การเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช
20-24 มี.ค.2561 นายวิทยา นนท์นภา ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและเขียนรายงานวิจัยฯ
29 มี.ค.2561 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2460
06 เม.ย.2561 ร่วมงานบวชคุณสุวภัทร ขมะวรรณ ครอบครัวลามิน่าสานฝัน
09-11 เม.ย.2561 ร่วมงาน "สงกรานต์บ้านนา กินปลากินข้าว ครั้งที่ 1" สพป.มหาสารคาม เขต 2
09 พ.ค.2561 อบรมการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ (DLTV) และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
21 พ.ค.2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
21 พ.ค.2561 ผู้ปกครองนักเรียนร่วมปลูกต้นกล้วยตามนโยบาย สพป.มหาสารคาม เขต 2
28 พ.ค.2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
01 มิ.ย.2561 กิจกรรมเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน
05 มิ.ย.2561 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู
07 มิ.ย.2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
07 มิ.ย.2561 การประชุมครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
 
กิจกรรมในปีที่ผ่านมา [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110