08 พ.ย.2556 กีฬาภายในโรงเรียนบ้านเตาบ่า ประจำปี 2556
22 พ.ย.2556 รณรงค์ยุวทันตรักษ์อ่อนหวาน ปี 2 ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
14 ธ.ค.2556 การประเมินศีลธรรมตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ วัดพระธรรมกาย
25 ธ.ค.2556 กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
27 ธ.ค.2556 วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านเตาบ่า
09 ม.ค.2557 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านเตาบ่า
10 ม.ค.2557 ทัศนศึกษาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สวนน้ำและป่าดูนลำพัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
28 ก.พ.2557 ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายจิระนนท์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
13 มี.ค.2557 ลูกเสือสำรองเดินทางไกล ประจำปี 2556
25 มี.ค.2557 การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
31 มี.ค.2557 กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
05 มิ.ย.2557 จัดทำฝ้าเพดานอาคารเรียน งบประมาณ 70,000 บาท
06 มิ.ย.2557 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
18 มิ.ย.2557 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า
25 มิ.ย.2557 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามมอบอุปกรณ์การเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช
26 มิ.ย.2557 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย.2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบะตรวจสุขภาพนักเรียน
27 มิ.ย.2557 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
01 ก.ค.2557 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
10 ก.ค.2557 เจ้าหน้าที่อนามัยให้บริการทันตสุขภาพ
10 ก.ค.2557 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
07 ส.ค.2557 วันกวาดล้างลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านเตาบ่า
07 ส.ค.2557 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
13 ส.ค.2557 ทำบุญตักบาตรโรงเรียนและะชุมชน
13 ส.ค.2557 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
19 ส.ค.2557 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
09 ก.ย.2557 ประเพณีบุญข้าวสาก ณ วัดสระธาตุ
10 ก.ย.2557 โรงเรียนจัดทำถนนคอนกรีตเพิ่มเติม
17 ก.ย.2557 มอบกระเบื้องมุงหลังคาให้โรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย
18-19 ก.ย.2557 พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมหิงสาสายสืบ 2556
18-19 ก.ย.2557 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
27 ก.ย.2557 ติดตั้งโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
12 พ.ย.2557 กีฬาภายใน ประจำปี 2557
25 พ.ย.2557 วันวชิราวุธ ประจำปี 2557
26-27 พ.ย.2557 กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ที่โรงเรียนบ้านหนองแก
28 พ.ย.2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนสะอาด : โรงเรียนบ้านหนองกุง
04-06 ธ.ค.2557 กลุ่มทองใต้เงามาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
12 ธ.ค.2557 ทัศนศึกษาหาดบางแสนและโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
15-19 ธ.ค.2557 คณะทำงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพฐ.
26 ธ.ค.2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110