13-14 ม.ค.2555 บริษัท เทคโนเซล (เฟร์ย) จำกัด มอบอาคารเรียนตามโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการ 10
14 ม.ค.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวลจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
17-18 ม.ค.2555 กีฬากลุ่มโรงเรียนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มที่ 10
23 ม.ค.2555 พนักงานบริษัท พี เอ็น มารีนฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
27 เม.ย.2555 ครูกาญจนา วิชานนท์ และครูวังบัวบาน แสนศรี อบรมโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2555
07 มิ.ย.2555 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดวันไหว้ครู ประจำปี 2555
07 มิ.ย.2555 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2555
28 มิ.ย.2555 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
16-21 ก.ค.2555 นายวิทยา นนท์นภา และนางณัฎฐพัชร เมฆฉาย เป็นคณะทำงานถอดประสบการณ์ฯ สพฐ.
23 ก.ค.2555 บริษัทลามิน่าและผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะการติดตั้งฟิล์มเยี่ยมโรงเรียน
30 ก.ค.2555 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2555
01 ส.ค.2555 เป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
03 ส.ค.2555 โรงเรียนบ้านเตาบ่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
10 ส.ค.2555 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
23-24 ส.ค.2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ณ ไบเทคบางนา
23 ส.ค.2555 นายวิทยา นนท์นภา เป็นวิทยากรอบรมอาเซียนศึกษาให้ครู สพป.ชย.1
28 ส.ค.2555 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการประเมิน Best Practice กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09 ต.ค.2555 การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2555
19 ธ.ค.2555 กรมพัฒนาที่ดินมหาสารคามสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
21 ธ.ค.2555 การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110