02 มิ.ย.2554 คุณบุญรัก บุญยัสสะ พร้อมครอบครัวเลี้ยงไอศกรีมนักเรียน
07 มิ.ย.2554 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
07 ก.ค.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวลมอบแปรงสีฟันและยาสีฟัน
08 ก.ค.2554 ตรวจประเมินโรงเรียนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่นตามนโยบาย Beautified City
14 ก.ค.2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
16-17 ก.ค.2554 กลุ่มกระทิงโทนทาสีอาคารเรียนของบริษัทลามิน่า
29 ก.ค.2554 นายวิทยา นนท์นภา เป็นประธานคณะทำงานจัดคาราวานเสริมสร้างเด็ก กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มที่ 8
03 ส.ค.2554 นักเรียน ป.4-6 ร่วมอบรมโครงการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
11 ส.ค.2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
24 ส.ค.2554 โรงเรียนร่วมกิจกรรมโครงการคนสารคามอ่อนหวาน ณ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
09 ก.ย.2554 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบอุปกรณ์การเรียน
21-22 ก.ย.2554 คณะครูอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ณ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
10-20 ต.ค.2554 ชมรมค่ายอาสาสมัคร สจม. ก่อสร้างโรงอาหาร
13 ธ.ค.2554 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านเตาบ่า ประจำปีการศึกษา 2554
30 ธ.ค.2554 วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555
11 ม.ค.2555 ก่อสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110