20 ธ.ค.2551 คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำเสนอรายวิชาท้องถิ่น/สาระท้องถิ่นจัดโดย สพฐ. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30 ธ.ค.2551 อดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมอบเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน
30 ธ.ค.2551 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
30 ธ.ค.2551 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2552 มีกิจกรรมการแสดงและแลกเปลี่ยนของขวัญ
กิจกรรมในปีที่ผ่านมา [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110