กิจกรรมในปีการศึกษา 2551 [2551]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2552 [2552]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2553 [2553]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2554 [2554]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2555 [2555]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2556 [2556]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2557 [2557]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2558 [2558]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2559 [2559]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2560 [2560]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2561 [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110