กิจกรรมในปีการศึกษา 2551 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2552 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2553 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2554 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2555 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2556 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2557 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2558 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2559 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2560 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2561 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2562 [คลิก]
กิจกรรมในปีการศึกษา 2563 [คลิก]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110