ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.inspect3.moe.go.th/inspect3/modules.php?name=News&file=article&sid=43
   
   
   
   
 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110