คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2555
 
01/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานรับมอบอาคารเรียนตามโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน 10 [คลิก]
02/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมกีฬากลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มที่ 8 [13 มกราคม 2555] [คลิก]
03/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [25 มกราคม 2555] [คลิก]
04/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 6 [25 มกราคม 2555] [คลิก]
05/2555 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ [31 มกราคม 2555] [คลิก]
06/2555 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน [1 กุมภาพันธ์ 2555] [คลิก]
07/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี [8 กุมภาพันธ์ 2555] [คลิก]
08/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล [14 กุมภาพันธ์ 2555] [คลิก]
09/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
10/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
11/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
12/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
13/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
14/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
15/2555 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ [คลิก]
16/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
17/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
18/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
19/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
20/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
21/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมนักเรียนชมกายกรรมการกุศล
22/2555 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับค่า
23/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
24/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
25/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
26/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
27/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
28/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
29/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
30/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
31/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
32/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
33/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
34/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
35/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
36/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
37/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
38/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
39/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
40/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [16 มิถุนายน 2555] [คลิก]
 
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110