21 มีนาคม 2562 มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ดูสถานที่จัดทำโครงการแบ่งฝันปันรักฯ [คลิก]
06 มิถุนายน 2562 ก่อสร้างฐานวางแผงโซล่าเซลล์ โครงการแบ่งฝันปันรักฯ มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส [คลิก]
27 สิงหาคม 2562 ก่อสร้างสะพานสูบน้ำโครงการแบ่งฝันปันรักฯ มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส [คลิก]
03 ตุลาคม 2562 วางระบบน้ำประปาน้ำดื่ม-น้ำใช้ภายในโรงเรียนตามโครงการแบ่งฝันปันรักฯ [คลิก]
13 สิงหาคม 2562 ก่อสร้างอาคารถังน้ำและครื่องกรองน้ำโครงการแบ่งฝันปันรักฯ มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส [คลิก]
25 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์สติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ [คลิก]
04 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์สติดตั้งระบบน้ำสวน [คลิก]
 
 
 
 
 
 

 
หน้า 1 2

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110