ขอขอบคุณกลุ่มกระทิงโทนที่สนับสนุนที่พัก อาหารเย็น และบัตรท่องเที่ยวสวนเสือศรีราชา
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110