พานบายศรีสวยงาม
ผอ. และนายก อบต. จุดเทียน
   
   
พราหมณ์อัญเชิญเทพยดา
อัญเชิญเครื่องบวงสรวง
   
   
รอฤกษ์..
ประธานวางศิลาฤกษ์
   
   
ผู้ใหญ่บ้านโปรยดอกไม้
เตรียมวางเสาเอก
   
   
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมมากมาย
   
   
กรวดน้ำรับพร
มอบเงินสมทบทุนก่อสร้าง
   
   
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
พราหมณ์จากจังหวัดร้อยเอ็ด
   

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110