บรรยากาศทางเข้างาน
นักเรียน 60 คน ครู 11 คน
   
   
Happy ครูทองไสยได้ออกจากบ้าน
เดินแถวเข้า BITEC
   
   
ไม่ไหว..เติมพลังก่อน
ครูเลื่อน..ทำงานอยู่เบื้องหลัง
   
   
ครูสุณิสา-ภารโรง-และ ผอ.
ศึกษาแผนผังก่อนเข้าชมงาน
   
   
ครูจักพงษ์ทดลองเล่นดนตรี
ครูประดิษฐ์กับสิ่งประดิษฐ์พื้นบ้าน
   
   
อยูใกล้ๆ ผอ. กลัวหลงทาง..
ครูละมัยดูงานเพาะเห็ด..เอาไปทำกิจการที่บ้าน
   
   
จังหวะของเวลา
ต้นไม้กับแสงไฟ
   
   
เด็กๆ ร่วมกิจกรรม
บริษัทเอกชน..กับหุ่นยนต์
   
 
แบบจำลองสิ่งก่อสร้าง
ตัวต่อมหัศจรรย์
   

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110