อบรม
07 มิ.ย. 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
อบรม
07 มิ.ย. 2561
ประชุมครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
อบรม
01 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งประธาน และกรรมการนักเรียน
อบรม
05 มิ.ย. 2561
การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู
อบรม
21 พ.ค. 2561
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมปลูกต้นกล้วย
อบรม
21 พ.ค. 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
อบรม
09-11 เม.ย. 2561
ร่วมงาน "สงกรานต์บ้านนา กินปลากินข้าว ครั้งที่ 1"
อบรม
06 เม.ย. 2561
ร่วมงานบวชคุณสุวภัทร ขมะวรรณ ครอบครัวลามิน่าสานฝัน
อบรม
29 มี.ค. 2561
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อบรม
20-24 มี.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผล และเขียนรายงานวิจัย
อบรม
12-13 มี.ค. 2561
โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
อบรม
09 มี.ค. 2561
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฯ
อบรม
22 ก.พ. 2561
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อบรม
09-12 ก.พ. 2561
นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ฯ
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]
คะแนน O-NET [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560]
เอกสารโรงเรียนบ้านเตาบ่า คลิก
รางวัลโครงการมหิงสาสายสืบ [2556] [2557] [2558] [2559] [2560]
link รายงานข้อมูลของโรงเรียน คลิก
ปฏิทินโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปีการศึกษา 2561 คลิก
 
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors