อบรม
11 ส.ค. 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
อบรม
10 ส.ค. 2559
ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซน
อบรม
01 ก.ค. 2559
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
อบรม
09 มิ.ย. 2559
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
อบรม
09 มิ.ย. 2559
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
อบรม
04 มิ.ย. 2559
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
อบรม
02 มิ.ย. 2559
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน
อบรม
26 พ.ค. 2559
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
อบรม
17 พ.ค. 2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
อบรม
29 ,มี.ค. 2559
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
อบรม
03 มี.ค. 2559
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม มอบอุปกรณ์การเกษตร
อบรม
15-17 มี.ค. 2559
นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการประเมินผู้บริหาร รร.
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]
คะแนน O-NET [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560]
เอกสารโรงเรียนบ้านเตาบ่า คลิก
รางวัลโครงการมหิงสาสายสืบ [2556] [2557] [2558] [2559] [2560]
link รายงานข้อมูลของโรงเรียน คลิก
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors