อบรม
08 กุมภาพันธ์ 2563
มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส ส่งมอบโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารระบบน้ำประปา และระบบน้ำสวน
อบรม
07 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับบริการทันตสุขภาพ
อบรม
06 กุมภาพันธ์ 2563
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมโครงการ มหิงสาสายสืบ
อบรม
05 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมโครงการมหิงสาสายสืบ : กำจัดเหา
อบรม
22-27 มกราคม 2563
นายวิทยา นนท์นภา พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สพป. ระยะที่ 3 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ
อบรม
06-20 มกราคม 2563
นายวิทยา นนท์นภา ฝึกประสบการณ์ รอง ผอ.สพป. ที่ สพป.สระบุรี เขต 1
อบรม
26 ธันวาคม 2563
โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ : เพลาเพลิน
อบรม
07 ธันวาคม 2561
นักเรียนร่วมกิจกรรมตาม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
อบรม
10-29 ธันวาคม 2563
นายวิทยา นนท์นภา พัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็น รอง ผอ.สพป.
อบรม
19-20 กันยายน 2562
นายวิทยา นนท์นภา ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงานในหน้าที่
อบรม
26 พฤศจิกายน 2562
พระอาจารย์เตรียมการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)
อบรม
25 พฤศจิกายน 2562
มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ภาพกิจกรรม [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561] [2562] [2563]
คำสั่งโรงเรียน [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561] [2562]
คะแนน O-NET คลิก
เอกสารโรงเรียนบ้านเตาบ่า คลิก
รางวัลโครงการมหิงสาสายสืบ [โครงการ] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560]
link รายงานข้อมูลของโรงเรียน คลิก
ตัวอย่างรายงาน รร.ต้านทุจริต คลิก
ปฏิทินโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปีการศึกษา 2561 คลิก
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ 081-7999177 E-mail : bantaoba@hotmail.com และ nonnapha@hotmail.com Webmaster : วิทยา นนท์นภา
สถิติผู้เข้าชม unique visitors